Absolute
Absolute
Japan Japan
Laz Japan
Laz
takej Japan
takej
barce Japan
barce
crow Japan
crow
Reita Japan
Reita
Absolute matches on WESG 2018 tournament