GOSU
GOSU
South Korea South Korea
Jinx South Korea
Jinx
stax South Korea
stax
Lakia South Korea
Lakia
SeokE South Korea
SeokE
HSK South Korea
HSK
GOSU matches on Asia Minor – Katowice 2019 tournament