k23
k23
Kazakhstan Kazakhstan
AdreN Kazakhstan
AdreN
mou Kazakhstan
mou
Hobbit Kazakhstan
Hobbit
neaLaN Kazakhstan
neaLaN
flAme Kazakhstan
flAme
k23 matches on WESG 2018 tournament